Sport, ekologija, kultura, razvoj civilnog društva i poduzetništva

Udruga Tvornica ideja osmišljava, koordinira i realizira volonterske projekte i programe na razini grada Splita, Republike Hrvatske, ali i na međunarodnom nivou. Projekti su od značaja za razvoj zajednice na kulturnom, sportskom, ekološkom, edukativnom i osobnom nivou.