Marjan Eko Nord

MEN

U suradnji sa Skautskim klubom Split organizirali smo sanaciju Sjeverne strane Marjana, te uspostavili obrazovne eko postaje sa svrhom edukacije građana. Ekološka inicijativa je u sklopu međunarodne akcije svjetskog značaja “Clean up the World” u kojoj je sudjelovalo 35 milijuna volontera u 120 zemalja svijeta.